Menu
AUDYT WZORNICZY

Jesteśmy wykonawcą audytów oraz strategii wzorniczych. Zespół badaczy, projektantów
i konsultantów CODE design obecnie realizuje audyty wzornicze w 16 przedsiębiorstwach. Ramą formalną do prowadzonych przez nas audytów są działania
1.4 Wzór na konkurencję.

Wybór CODE design jako podmiotu realizującego audyt wzorniczy w każdym z rozpatrywanych przez PARP wniosków został oceniony najwyższą liczbą punktów.

WZÓR NA KONKURENCJĘ Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014–2020

 

Dotacje UE na wzornictwo przemysłowe
Celem działania jest wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw z sektora MSP poprzez zwiększenia ich potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrostu wykorzystywania wzornictwa w działalności przedsiębiorstw.

Na co

wzornictwo /produkt, usługa/

DLA KOGO

mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Polski wschodniej

Cel

wprowadzenie na rynek innowacji

Nabór wniosków do I etapu
09–10.2016 www.polskawschodnia.gov.pl

etap i

 

audyt wzorniczy   →   strategia wzornicza

koszty kwalifikowalne: usługi doradcze  

 

maksymalne dofinansowanie: 100 tys. zł      

 

 

Audyt wzorniczy to profesjonalna analiza wzornicza pozwalająca na zdiagnozowanie potencjału firmy i kierunków działania w zakresie rozwoju wzornictwa przemysłowego. Rezultatem audytu jest raport zawierający strategiczne rekomendacje do wdrożenia.

etap II

 

→      wdrożenie strategii wzorniczej

koszty kwalifikowalne: usługi doradcze + inwestycje /zakup urządzeń, maszyn, wartości niematerialnych i prawnych/

maksymalne dofinansowanie: 3 mln zł

 

 

Wdrożenie strategii wzorniczej to wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu lub usługi podnoszących konkurencyjność firm.

Zapraszamy na cykl spotkań informacyjnych PARP

„Audyt wzorniczy jako skuteczna droga do innowacji produktowej w firmie” Prowadzenie Magdalena Lubińska CODE. – ekspert ds. wzornictwa

 harmonogram

kontakt

Magdalena Lubińska
t: + 48 504 966 004
m: m.lubinska@codedesign.pl

Elżbieta Piórkowska
t: + 48 515 062 017
m: e.piorkowska@codedesign.pl

Magdalena Chabuz
t: +48 32 253 0326
m: m.chabuz@codedesign.pl

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!