Menu
Categories

Zapytanie ofertowe

Katowice, dn. 27.04.2018

 

CODE design sp. z o.o.,

w ramach realizacji Poddziałania 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno _ LAB – Pilotaż „ Granty na dizajn „ Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ogłasza zapytanie ofertowe na realizację usług księgowych w ramach projektu „Granty na design”.

ZAMAWIAJĄCY:

CODE design sp. z o.o.

Plac Grunwaldzki 8-10, 7p.

40-127 Katowice

Przedmiotem zamówienia są usługi księgowe związane z rozliczeniem projektu „Granty na design”. Usługi realizowane będą dwuetapowo:

 1. Etap I – od 01.05.2018 do 31.11.2018 – księgowość częściowa (m.in. rozliczenia pracowników – 5 osób, rozliczenia delegacji, organizacji spotkań, kosztów biurowych)
 2. Etap II – od 01.12.2018 do 31.11.2019 księgowość pełna (m.in. rozliczenia pracowników – 18 osób, rozliczenia delegacji, rozliczenia przedsiębiorców biorących udział w projekcie – 10 podmiotów)

Szczegółowa lista zadań:

 • obsługa finansowo-księgowa Projektu,
 • kontrola wydatków Projektu zgodnie z budżetem,
 • współpraca z Kierownikiem Projektu,
 • monitoring przepływu środków finansowych,
 • obsługa wyodrębnionego konta bankowego Projektu,
 • opis dokumentów finansowo-księgowych,
 • księgowanie na bieżąco dokumentów księgowych,
 • sprawy kadrowe personelu Projektu,
 • rozliczanie częściowe oraz końcowe Projektu,
 • rozliczanie pracowników Projektu,
 • rozliczanie wniosków o płatność.

 

Zamawiający zaprosi do współpracy maksymalnie 1 Wykonawcę, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę.

 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

 • wyklucza się możliwość składania ofert cząstkowych,
 • podanie wysokości wynagrodzenia,
 • oferty prosimy składać osobiście w formie pisemnej w siedzibie biura projektu:

CODE design sp. z o.o.

Plac Grunwaldzki 8-10, 7p.

40-127 Katowice

Termin składania ofert upływa: 30.04.2018

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Panią Patrycją Węglorz tel. 32 253 03 26

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

mamy doświadczenie we współpracy różnch branżach urządzenia elektroniczne
sektor publiczny
usługi
bankowość
AGD
artykuły dla dzieci
meblarstwo
wyposażenie wnętrz
produkcja drzwi
budownictwo
opakowania
medycyna
energetyka
informatyka
teleinformatyka
kotły
przemysł
chłodnictwo
szkutnictwo
automotive
przetwórstwo spożywcze
produkcja szkła
opakowania
medycyna
energetyka
informatyka
teleinformatyka
kotły
przemysł
chłodnictwo
szkutnictwo
automotive
przetwórstwo spożywcze
produkcja szkła