Menu
Categories

Zapytanie ofertowe

Katowice, dn. 27.04.2018

 

CODE design sp. z o.o.,

w ramach realizacji Poddziałania 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno _ LAB – Pilotaż „ Granty na dizajn „ Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ogłasza zapytanie ofertowe na realizację usług księgowych w ramach projektu „Granty na design”.

ZAMAWIAJĄCY:

CODE design sp. z o.o.

Plac Grunwaldzki 8-10, 7p.

40-127 Katowice

Przedmiotem zamówienia są usługi księgowe związane z rozliczeniem projektu „Granty na design”. Usługi realizowane będą dwuetapowo:

 1. Etap I – od 01.05.2018 do 31.11.2018 – księgowość częściowa (m.in. rozliczenia pracowników – 5 osób, rozliczenia delegacji, organizacji spotkań, kosztów biurowych)
 2. Etap II – od 01.12.2018 do 31.11.2019 księgowość pełna (m.in. rozliczenia pracowników – 18 osób, rozliczenia delegacji, rozliczenia przedsiębiorców biorących udział w projekcie – 10 podmiotów)

Szczegółowa lista zadań:

 • obsługa finansowo-księgowa Projektu,
 • kontrola wydatków Projektu zgodnie z budżetem,
 • współpraca z Kierownikiem Projektu,
 • monitoring przepływu środków finansowych,
 • obsługa wyodrębnionego konta bankowego Projektu,
 • opis dokumentów finansowo-księgowych,
 • księgowanie na bieżąco dokumentów księgowych,
 • sprawy kadrowe personelu Projektu,
 • rozliczanie częściowe oraz końcowe Projektu,
 • rozliczanie pracowników Projektu,
 • rozliczanie wniosków o płatność.

 

Zamawiający zaprosi do współpracy maksymalnie 1 Wykonawcę, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę.

 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

 • wyklucza się możliwość składania ofert cząstkowych,
 • podanie wysokości wynagrodzenia,
 • oferty prosimy składać osobiście w formie pisemnej w siedzibie biura projektu:

CODE design sp. z o.o.

Plac Grunwaldzki 8-10, 7p.

40-127 Katowice

Termin składania ofert upływa: 30.04.2018

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Panią Patrycją Węglorz tel. 32 253 03 26

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!